vé số 24h
vé số 24h
vé số 24h
vé số 24h

COMBO INVERTER SOLIS + PIN HANWHA QCELLS

Combo Sản Phẩm Inverter Solis + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

Combo Inverter Solis 110KW 3 pha + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

10,000,000 

Combo Sản Phẩm Inverter Solis + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

solarmiennam24h gói lắp đặt 3.2KW 1 pha

46,000,000 
-5%

Combo Sản Phẩm Inverter Solis + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

Combo Inverter Solis 1.2KW 1 pha + Pin VSUN Half Cells Mono 405WP

20,000,000  19,000,000 

Combo Sản Phẩm Inverter Solis + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

Solarmiennam24h gói lắp đặt 2KWp

32,000,000 

Combo Sản Phẩm Inverter Solis + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

Combo Inverter Solis 3KW 1 pha + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

47,000,000 

Combo Sản Phẩm Inverter Solis + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

Combo Inverter Solis 5KW 1 pha + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

10,000,000 

Combo Sản Phẩm Inverter Solis + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

Combo Inverter Solis 10KW 1 pha + Pin Qcells Duo LG7.3 400WP(cam kết chất cao cấp giá tốt nhất)

120,000,000 
-8%

Combo Sản Phẩm Inverter Solis + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

Combo Inverter Solis 15KW 3 pha + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

200,000,000  185,000,000 

COMBO INVERTER HUAWEI + PIN HANWHA QCELLS

Combo Sản Phẩm Inverter Huawei + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

Combo Inverter Huawei 5KW 1 pha + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

75,000,000 

Combo Sản Phẩm Inverter Huawei + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

Combo Inverter Huawei 10KW 3 pha + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

130,000,000 

Combo Sản Phẩm Inverter Huawei + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

Combo Inverter Huawei 20KW 3 pha + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

250,000,000 

Combo Sản Phẩm Inverter Huawei + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

Combo Inverter Huawei 50KW 3 pha + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

600,000,000 

Combo Sản Phẩm Inverter Huawei + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

Combo Inverter Huawei 100KW 3 pha + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

110,000,000 

COMBO INVERTER SMA + PIN HANWHA QCELLS

Combo Sản Phẩm Inverter SMA + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

Combo Inverter SMA 5KW 1 Pha + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

80,000,000 

Combo Sản Phẩm Inverter SMA + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

Combo Inverter SMA 10KW 3 Pha + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

155,000,000 

Combo Sản Phẩm Inverter SMA + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

Combo Inverter SMA 15KW 3 Pha + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

210,000,000 

Combo Sản Phẩm Inverter SMA + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

Combo Inverter SMA 50KW 3 Pha + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

650,000,000 
-8%

Combo Sản Phẩm Inverter SMA + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

Combo Inverter SMA (Đức)100KW 3 Pha + Pin Qcells Duo LG7.3 395WP(Đức)

1,200,000,000  1,100,000,000 

COMBO INVERTER SOLAREDGE + PIN HANWHA QCELLS

Combo Sản Phẩm Inverter SolarEdge + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

Combo Inverter Solar Edge 20KW 3 Pha + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

10,000,000 

Combo Sản Phẩm Inverter SolarEdge + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

Combo Inverter Solar Edge 50KW 3 Pha + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

10,000,000 

Combo Sản Phẩm Inverter SolarEdge + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

Combo Inverter Solar Edge 100KW 3 Pha + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

10,000,000 

Combo Sản Phẩm Inverter SolarEdge + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

Combo Inverter Solar Edge 300KW 3 Pha + Pin Hanwha Qcells Duo LG7.3 400WP

360,000,000 

LẮP ĐẶT TRỌN GÓI ĐIỆN MẶT TRỜI GIA ĐÌNH

-5%
370,000,000  350,000,000 
-4%
250,000,000  240,000,000 
-12%
230,000,000  202,000,000 
-7%
145,000,000  135,000,000 

Lắp đặt trọn gói điện mặt trời doanh nghiệp

-5%
3,800,000,000  3,600,000,000 
-3%

Trọn Gói 3 Pha Doanh Nghiệp

Điện mặt trời 3 pha: 60 KWP (105 tấm pin)

640,000,000  620,000,000 
-4%

Trọn Gói 3 Pha Doanh Nghiệp

Điện mặt trời 3 pha: 50 KWP (90 tấm pin)

530,000,000  510,000,000 

LẮP ĐẶT TRỌN GÓI ĐIỆN MẶT TRỜI GIA ĐÌNH

-5%
370,000,000  350,000,000 
-4%
250,000,000  240,000,000 
-12%
230,000,000  202,000,000 
-7%
145,000,000  135,000,000 

LẮP ĐẶT TRỌN GÓI ĐIỆN MẶT TRỜI DOANH NGHIỆP

-5%
3,800,000,000  3,600,000,000 
-3%

Trọn Gói 3 Pha Doanh Nghiệp

Điện mặt trời 3 pha: 60 KWP (105 tấm pin)

640,000,000  620,000,000 
-4%

Trọn Gói 3 Pha Doanh Nghiệp

Điện mặt trời 3 pha: 50 KWP (90 tấm pin)

530,000,000  510,000,000 

THIẾT BỊ CHÍNH HÃNG

NGUỒN GỐC XUẤT XỨ RÕ RÀNG

ĐẦY ĐỦ GẤY TỜ XUẤT NHẬP KHẨU

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

TẬN TÂM, CHU ĐÁO, CHUYÊN NGHIỆP

THIẾT BỊ CHÍNH HÃNG

NGUỒN GỐC XUẤT XỨ RÕ RÃNG

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

TẬN TÂM, CHU ĐÁO, CHUYÊN NGHIỆP